U kan ons op verschillende manieren helpen!

Vanaf 20 euro krijgt u ons tijdschrift Armslag. Wil u meer geven, zeer graag! Vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest. Dat wordt u in maart van het volgende jaar waarin u 40 euro hebt gestort, opgestuurd.

Stortingen doet u op ons rekeningnummer: BE83 8939 4407 6615 op naam van Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent met vermelding 'gift'. 

Rechtspersonen vermelden bovendien hun btw-nummer.

 

Gelieve elke adreswijziging tijdig te melden. Alle door u bezorgde gegevens worden enkel voor eigen werking gebruikt, kunnen te allen tijd door u worden geconsulteerd en zo nodig op uw verzoek verbeterd.

 

Iedere euro(cent) gaat integraal naar onze werking