top of page

We bereiken mensen in armoede vaak via huisbezoeken. Deze bezoeken vertrekken vanuit twee invalshoeken: signalen verzamelen over het thema van de bijeenkomst en stilstaan bij een persoonlijke getuigenis. “Wat betekent het voor jou om in armoede te leven?” “Waar worden mensenrechten geschonden in jouw leven?” De gezinnen leveren een waardevolle bijdrage aan onze werking door bij hen thuis hun ervaringen en getuigenissen op te laten tekenen.

Alle getuigenissen van schending van mensenrechten bundelen we en signaleren we  aan het betrokken beleidsniveau. Daarnaast proberen we gezinnen in armoede waar mogelijk door te verwijzen en hen op de hoogte te brengen van hun rechten.

Personeelsleden en vrijwilligers bezoeken maandelijks gezinnen in armoede. We vragen aan de bezoekers om een langdurig engagement aan te gaan om een vertrouwensband op te bouwen met de gezinnen. Aan de gezinnen vragen we vertrouwen om een vreemde

​Wij zoeken vrijwilligers die zich minstens één jaar engageren om op maandelijkse basis een gezin thuis te bezoeken en naar hen te luisteren in hun armoede-ervaring. Elke huisbezoeker neemt deel aan de maandelijkse avondvergaderingen van de werkgroep: vorming en uitwisseling van ervaringen staan hier centraal.

bottom of page