top of page

17 oktober 2023: Werelddag van Verzet tegen Armoede

De Beweging brengt op 17/10 traditioneel hulde aan de slachtoffers van armoede, uitsluiting en geweld aan de Steen van de Mensenrechten op het Sint-Pietersplein.

Via volgende link kan je de tekst ondertekenen van de gedenksteen, op het Sint-Pietersplein te Gent, ter ere van slachtoffers van armoede, honger, onwetendheid en geweld

 

“Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen.”

bottom of page