top of page

De Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen is een vzw waar armoede structureel bestreden wordt in dialoog met mensen die in armoede leven. De Beweging geeft prioritair aandacht aan generatiearmoede, maar richt zich evenzeer tot elke nieuwe vorm van armoede en uitsluiting.

 

De Beweging brengt mensen die in armoede leven samen onder de noemer van een ‘vereniging waar armen het woord nemen’. We luisteren naar hen en steunen hen in hun strijd tegen uitsluiting en extreme armoede. Dialoog is de kern van onze werking, het opbouwen van ervaring een gevolg, samen armoede en uitsluiting uitbannen het doel. De Beweging maakt bewust deel uit van het Netwerk tegen Armoede en vergroot op die manier haar slagkracht in verbondenheid met anderen.

Verenigingen waar armen het woord nemen werken volgens zes criteria, die vanuit de verenigingen (en de mensen in armoede) tot stand gekomen zijn. De zes criteria gelden ook als criterium om erkend te worden door de Vlaamse overheid.

 

Dit zijn de zes criteria:

1. armen verenigen zich

2. armen het woord geven

3. werken aan maatschappelijke emancipatie

4. werken aan maatschappelijke structuren

5. dialoog en vorming

6. armen blijven zoeken

Meer weten over de zes criteria? Lees er hier meer over.

bottom of page