top of page

Armslag. is het driemaandelijks tijdschrift van de Beweging en wordt geschreven door vrijwilligers en mensen in armoede.

Met Armslag. willen we de megafoon zijn van de verontwaardiging, de kwaadheid en de woede van mensen in armoede. Met Armslag. willen we de grote groep politici voor wie armoede nauwelijks een issue is, een geweten schoppen.

Tegelijk willen we de hand reiken aan al wie mee wil werken aan de strijd tegen de armoede: de armen zelf, de vele mensen en verenigingen die de dagelijkse strijd leveren en de beleidsmensen die wél oog en oor hebben voor de zwaksten uit onze samenleving.

Abonnement


Een abonnement bedraagt 20 euro. Meer mag natuurlijk altijd. Mensen met laag inkomen en  kinderen ontvangen het tijdschrift gratis.

De bijdrage voor het abonnement kan gestort worden BE29 0682 0222 9364 op naam van 

Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent met vermelding 'lidgeld + jaartal'.

Gelieve elke adreswijziging tijdig te melden. Alle door u bezorgde gegevens worden enkel voor eigen werking gebruikt, kunnen te allen tijd door u worden geconsulteerd en zo nodig op uw verzoek verbeterd.

Armslag september 2018_cover.jpg
bottom of page