top of page

De methodiek van de dialoog inzake armoedebestrijding

We gaan ervan uit dat elke dialoog verloopt als een continu proces. Het is een traject dat allerlei stappen met elkaar verbindt: de armen uit hun isolement halen, met hen praten over hun ervaringen, samen verwoorden van inzichten en voorstellen, samen opkomen voor rechten en overleggen met verschillende partners op maatschappelijk, wetenschappelijk en politiek vlak.

Gewoon mens mogen zijn!

De titel "gewoon mens mogen zijn!" geeft weer wat we onder armoedebestrijding verstaan: het streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en in zijn waardigheid erkend wordt. In die zin hopen we dat deze visietekst mag inspireren, zowel voor de verenigingen waar armen het woord nemen als voor de buitenwereld.

Digitalisering van het aanbod en de gevolgen; Impact van de digitale kloof op grondrechten

Digitalisering van aanbod is een snel voortschrijdende en alomtegenwoordige evolutie binnen alle levensdomeinen, zowel binnen publieke dienstverlening, commerciële ondernemingen als het persoonlijk leven. De digitale kloof maakt echter dat digitalisering uitsluiting verder in de hand kan werken. Daarom geven we in deze nota een samenvatting van de aanbevelingen rond digitalisering en de digitale kloof, algemeen en per thema.

Netwerk tegen Armoede: standpunt digitalisering

De PC speelt een steeds grotere rol binnen de klas en het schoolgebeuren. Hier dreigt een digitale kloof te ontstaan met kinderen in armoede, zeker nu kinderen al van jonge leeftijd aangemaand worden dingen op te zoeken op het internet. Hiervoor moeten oplossingen bedacht worden.

Onbetaalde schoolfacturen. Wat nu?

Meer en meer scholen worden geconfronteerd met onbetaalde facturen. Met dit overzicht wil het Vlaams Netwerk hierop inspelen en haar belangrijkste aandachtspunten meegeven hoe de school hiermee om kan gaan. Vele aandachtspunten zijn met mekaar verbonden en staan niet op zichzelf. Achter vele tips zit eerder een proces en een mentaliteitsverandering dan concrete wijzigingen op korte termijn. Deze aandachtspunten lijken voor het Vlaams Netwerk een goede aanzet tot een structurele aanpak van een kostenbeheersend beleid. Echter staat geen enkel aandachtspunt op zichzelf. Het is de globale aanpak, een combinatie van meerdere aandachtspunten samen die het verschil maken.

Please reload

bottom of page