top of page

Wat doen we?

De Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen is een vzw waar de armoedeproblematiek benaderd wordt in dialoog met mensen die in armoede leven.

De Beweging werkt met vrijwilligers onder de noemer van ‘een vereniging van generatiearmen en medestanders’ met de intentie om alle armsten te bereiken en hen te steunen in hun strijd tegen miserie en extreme armoede.

Wat proberen we te bereiken?

De resultaten van bijeenkomsten waar ‘armen het woord nemen’ worden doorgetrokken naar zoveel mogelijk personen en organisaties die zich betrokken weten bij de armoedeproblematiek of er beleidsmatig mee te maken hebben.

Het op gang brengen van duurzame en structurele verbeteringen met concrete voorstellen is een voortdurend leer- en ontwikkelingsproces voor de gezinnen en de medewerkers. Vanuit hun beleving en de kracht waarmee zij hun appèl verwoorden worden de armsten in een opbouwende dialoog weerbaarder, waardoor hun zelfvertrouwen vergroot.

Hoe doen we dat?

In kernbijeenkomsten en via huisbezoeken worden thematisch dialogen geregistreerd en begeleid.

De met elkaar gedeelde kennisopbouw tussen maatschappij, medewerkers en arme gezinnen resulteert in publicatie van dialoogbundels.

Vanuit het leren van en met elkaar krijgen alle betrokkenen als meerwaarde een beter inzicht in de problematiek. Het levert een groot aantal gegevens op voor onderzoek omtrent generatiearmoede en een duidelijker zicht op het maatschappelijk wereldbeeld.

De medewerkers en de gezinnen brengen getuigenissen om de onwetendheid en de vooringenomenheid tegenover de armoedeproblematiek mee te helpen wegwerken.

Hoe gedragen we ons hierbij?

Discreet, in volle vertrouwen en met respect wordt alle informatie gedeeld. Alle medewerkers betonen nederigheid tegenover de inhoudelijk complexe ervaring van mensen die in armoede leven en sterven. Gesteund op de principes van pluralisme en gelijkwaardigheid wordt er overal en voortdurend aandacht gevraagd voor alle mensenrechten.

bottom of page