top of page

Bijeenkomsten

Elke derde donderdag van de maand organiseren we in het Huis van de Mensenrechten een bijeenkomst met gezinnen in armoede. We werken hier met de dialoogmethode. Mensen in armoede nemen hierin zelf het woord, waardoor we tot een thema komen dat de mensen in armoede zelf hebben aangebracht. De opzet is om ervaringen te verzamelen rond het betreffende thema om uiteindelijk de bevindingen te vertalen naar concrete veranderingsvoorstellen, waarover we in dialoog gaan met betrokken diensten en/of politici. We sporen ze aan om duurzame en structurele verbeteringen aan te brengen die een verschil kunnen maken voor mensen in armoede. Ons signaal naar het beleid wordt krachtiger omdat het vanuit de eigen beleving wordt verwoord.

Daarnaast maakt het de mensen in armoede weerbaarder en vergroot het hun zelfvertrouwen.

Wij zoeken chauffeurs die mensen naar de
bijeenkomst en/of terug naar huis brengen, telkens de derde donderdag van de maand om 17u30u (heen) en om 20u00 (terug). 

We zijn ook op zoek naar babysitters die op kinderen willen passen tijdens de bijeenkomst en sporadisch op een andere activiteit.

Werkgroep 17 Oktober

​17 oktober is de Werelddag van verzet tegen extreme armoede. Dit is een internationale dag van verzet waarop we vragen aan iedereen om samen met ons verontwaardigd te zijn. Verontwaardigd over het feit dat er nog steeds 1/7 Belgen in armoede leven.

Deze dag wordt samen met verscheidene armoedeorganisaties uit Gent vormgegeven. Tijdens de jaarlijkse herdenking houden wij een minuut stilte voor alle slachtoffers van armoede en uitsluiting en roepen wij op tot een engagement. Deze herdenking vindt plaats om 19 u op het Sint-Pietersplein in Gent, waar zich een gedenksteen bevindt.

Wij zoeken vrijwilligers die mee willen denken over de actie. Ook vrijwilligers die heel concreet meewerken 

aan de logistiek organisatie van zo’n dag, zoals de op- en afbouw, vervoer van het materiaal,... zijn zeer welkom!

Werkgroep Onderwijs

 

In samenwerking met De Zuidpoort vzw, een andere Gentse vereniging waar armen het woord nemen, startte in 2014 de werkgroep onderwijs. Deze werkgroep verenigt ouders van schoolgaande kinderen om hun bevindingen rond onderwijs te bundelen en aan beleidsverantwoordelijken en/of aan scholen te signaleren. Niet zelden ervaren ouders uitsluiting door bijvoorbeeld de toenemende digitale communicatiekloof tussen ouders en school.

Wij zoeken vrijwilligers die actief willen meewerken aan de werkgroep en vrijwilligers die mee zoeken naar nieuwe gezinnen om deel uit te maken van werkgroep

Werkgroep Redactie

 

​In de werkgroep redactie schrijven we samen artikels voor ons tweemaandelijks tijdschrift. Vrijwilligers komen samen om artikels uit de actualiteit van persoonlijke commentaar te voorzien. Regelmatig gaat de werkgroep iemand interviewen die rechtstreeks of onrechtstreeks met armoedebestrijding bezig is. Soms gaan een paar mensen van de werkgroep naar bijvoorbeeld een relevante tentoonstelling, waarna er een verslagje in het tijdschrift verschijnt. Tweemaandelijks  houdt de werkgroep redactieraad. Een vrijwilliger bundelt de teksten en doet de eindredactie.

Wij zoeken vrijwilligers die mee willen schrijven.

Werkgroep Cultuur

​Mensen in armoede hebben zelden toegang tot cultuur. De werkgroep cultuur wil ervoor zorgen dat iedereen zijn recht op cultuur kan benutten. We brengen mensen samen rond cultuur en leiden mensen naar cultuur. We stimuleren mensen  een UiTPAS te halen en informeren hen over de activiteiten die met de UiTPAS mogelijk zijn.

De werkgroep volgt de vorderingen rond de UiTPAS op en signaleert knelpunten. We nemen eenmaal per maanddeel aan een culturele activiteit met alle geïnteresseerden van de Beweging. De werkgroep cultuur organiseert jaarlijks het Sinterklaasfeest, de nieuwjaarsreceptie en een daguitstap.

Wij zoeken vrijwilligers die de maandelijkse uitstap

mee organiseren en/of die meegaan, vrijwilligers die mensen ondersteunen in hun aanvraag van de UiTPAS. De drempel om naar Uitbureau vzw te gaan is vaak te groot.
De lijst met activiteiten waarbij je je UiTPAS kan gebruiken wordt regelmatig uitgebreid. We zoeken iemand die nakijkt en uitzoekt wat we ermee kunnen doen.

Werkgroep Waardige Uitvaart

De werkgroep Waardige Uitvaart boekte mooie resultaten in het waardiger maken van uitvaarten van mensen met een laag inkomen. De werkgroep is op dit moment niet meer actief, maar er werken nog altijd vrijwilligers van de werkgroep mee aan het Contactpunt Waardige Uitvaart. Dat is een vrijwilligersorganisatie die ervoor ijvert dat mensen op een waardige manier afscheid kunnen nemen van hun dierbaren en mensen ondersteunt die noodgedwongen beroep moeten doen op de stad voor een uitvaart.

​Vrijwilligersavonden

 

Elke twee maanden organiseren we een avond voor alle vrijwilligers, zowel met als zonder armoede-ervaring. Met deze vrijwilligersavond willen we vorming geven en krijgen over armoede, ervaringen uitwisselen met elkaar en vrijwilligers betrekken bij de interne organisatie van de Beweging.

​Denkdagen

 

We organiseren jaarlijks een denkdag voor alle vrijwilligers met en zonder armoede-ervaring en de leden van de Raad van Bestuur. Tijdens de denkdag bespreken we samen een specifiek aspect van de interne organisatie.

bottom of page