top of page

17 OKTOBER, DAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE

Corona bracht een crisis teweeg. We belandden in een storm.

De ene moest deze storm trotseren in een luxejacht, terwijl de ander rond dobberde in een reddingsboei in een onrustige zee.

De structurele tekorten waren al groot voor een grote bevolkingsgroep. Maar ze zijn in deze crisis veel zichtbaarder geworden.

Op dag van verzet tegen armoede, vragen wij opnieuw aandacht voor de financiële tekorten waar mensen mee worstelen en de effecten van onderbescherming op concrete leefsituaties.

Toon je solidair. Kom luisteren naar verhalen van mensen in armoede en naar onze concrete voorstellen om het anders aan te pakken.

Ook wij moeten ons aan strikte coronamaatregelen houden. Om alles vlot te laten verlopen, vragen we aan iedereen om om 18u45 aanwezig te zijn op het Sint-Pietersplein zodat er u een plaats toegewezen kan worden. Om 19u00 start onze actie, om deze om 19u45 af te ronden. Dit jaar zal er achteraf helaas geen netwerkmoment zijn, om samenscholing te vermijden.

Tot dan!

vzw SIVI, vzw De Zuidpoort, JGiA, vzw BMLIK

bottom of page