17 OKTOBER, DAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE

Corona bracht een crisis teweeg. We belandden in een storm.

De ene moest deze storm trotseren in een luxejacht, terwijl de ander rond dobberde in een reddingsboei in een onrustige zee.

De structurele tekorten waren al groot voor een grote bevolkingsgroep. Maar ze zijn in deze crisis veel zichtbaarder geworden.

Op dag van verzet tegen armoede, vragen wij opnieuw aandacht voor de financiële tekorten waar mensen mee worstelen en de effecten van onderbescherming op concrete leefsituaties.