Wij steunen de campagne van Hart boven Hard, ook wij gaan voor Artikel 23!

De lokale verkiezingen zijn nog maar net achter de rug en op 26 mei 2019 mogen we al opnieuw naar de stembus trekken! Laten we de volgende maanden vooral spreken over wat er écht toe doet: grond- en basisrechten. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan, ‘Ons recht!’.

#rechtophuisvesting #rechtoponderwijs

hartbovenhard.be/artikel-23/

© 2017 door Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw. Proudly created with Wix.com

De gebruikte foto's zijn licentievrij of eigendom van de Beweging, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.