top of page

'Ieders stem telt' in debat met Gentse kopstukken


De wachtlijst voor een sociale huurwoning, de hoge water- en energiefactuur, hulp van het OCMW, de zoektocht naar werk, een toereikend inkomen, de schoolrekening. Mensen die het moeilijk hebben, liggen hier wakker van.

Verkiezingsprogramma’s gaan zelden over deze thema’s, of ze krijgen slechts een plaatsje in de marge.

‘Ieders stem telt’ doet daar iets aan. In de campagne staat de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting centraal. Ook bij de lokale verkiezingen van 14 oktober. ‘Kies voor beleid waarin iederéén meetelt’ doet een appèl op beleidsmakers én kiezers.

Op 18 september organiseert 'Ieders Stem Telt' een kopstukkendebat in de Gentse Vooruit van 14u00 tot 17u15.

Inschrijven was bij publicatie nog niet mogelijk.

Hou alvast volgende pagina in de gaten:

Meer weten?

bottom of page