Armoede kost je je gezondheid

De jongste Algemene Vergadering van de Beweging werd afgesloten door een lezing van professor Sara Willems van UGent over de impact van armoede op de gezondheid. Om ziek van te worden.

Mooi was het niet, wat de professor te vertellen had, maar des te interessanter. Er zijn namelijk belangrijke verschillen in gezondheid tussen de diverse sociale groepen in de maatschappij. Geloof het of niet: opleidingsniveau, inkomensniveau en etnische achtergrond zijn bepalend voor een betere of minder goede gezondheid. De verschillen beginnen al van vóór de geboorte. Zwangere vrouwen in armoede met een lager opleidingsniveau gaan minder vaak naar de dokter, wat een invloed heeft op het geboortegewicht en op het aantal vroegtijdige geboortes. Die trend zet zich door tot op latere leeftijd. De opleiding van het kind heeft opnieuw invloed, kinderen in het aso eten gezonder dan die uit het bso. Het aantal mensen met een verhoogd risico op armoede en – daarmee gerelateerd – verhoogde ziektelast en vroegtijdig overlijden is aanzienlijk (en lijkt toe te nemen).