top of page

In dialoog met Schepen Rudy Coddens over het armoedebeleidsplan Gent , 31 augustus 2020


Op 31 augustus 2020 gingen we in gesprek met Schepen Rudy Coddens over het armoedebeleidsplan 2020-2025

De Gentse verenigingen waar armen het woord nemen vinden het uitermate belangrijk dat belangengroepen de kans krijgen om het voorontwerp van de beleidsnota onder de loep te nemen en suggesties of bedenkingen te formuleren. Dit is nodig om te komen tot een gedragen beleid met succesvolle maatregelen.

Onder normale omstandigheden komen wij met grote groepen mensen samen om een tekst als deze grondig te bespreken. Maar in deze corona-situatie was dit onmogelijk. We zagen ons verplicht om het proces te beperken tot drie kleinere thematische samenkomsten over inkomen, wonen, onderwijs en cultuur. Daarnaast werden nog een aantal mensen telefonisch bevraagd. In het totaal werden er 32 mensen betrokken.

Voor het eerst werkten we ook met gemengde groepen: we brachten gezinnen van de BMLIK samen met jongeren van JGiA. Dat betekende een verrijking van de bespreking.

Deze nota wordt onderschreven door de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw en Jong Gent in Actie.

bottom of page