top of page

Coronavirus - wat mag en wat niet?

Om de verspreiding van het coronavirus te stoppen gelden sinds woensdag 18 maart 2020 strenge regels, ook in onze stad.


Verplaats je zo weinig mogelijk en hou afstand van andere mensen. Blijf thuis, was regelmatig je handen en bel de dokter of naar 1733 (dit is gratis) als je ziek bent. We vragen om deze regels goed op te volgen. Zo draag je zorg voor jezelf en voor anderen.


Hieronder kan je vinden wat wel of niet meer kan.

  • Een groene duim: dit mag je wel nog doen.

  • Een rode duim: dit mag tot en met 5 april 2020 niet.

Heb je nog vragen? Surf naar www.stad.gent/corona, bel Gentinfo 09 210 10 10 of mail gentinfo@stad.gent Meer informatie over corona vind je op www.info-coronavirus.be www.info-coronavirus.be/ en www.info-coronavirus.be/fr.


Zorg goed voor elkaar!bottom of page