Kunnen armoedeverenigingen beter een vakbond worden?

Twee armoede-experten lazen het Vlaams regeerakkoord. Ze vrezen dat armoedeverenigingen voor de kar van discussieerbare beleidsambities gespannen worden. “Misschien moeten we het idee van een vakbond voor mensen die in armoede leven opnieuw uit de kast halen?”

Mooie intenties

Als we het hoofdstuk ‘Armoedebestrijding’ van het Vlaams regeerakkoord lezen, stuiten we op enkele bemoedigende uitspraken. We pikken er drie uit.

“Samen met de mensen in armoede zelf zorgen we ervoor dat ze uit hun moeilijke situatie kunnen geraken, dat ze kunnen participeren aan de samenleving.” “We willen mensen die in armoede leven een stem geven en ook echt naar hen luisteren.” “We blijven de waarde erkennen van organisaties die participatieprocessen ondersteunen en inzetten op ervaringsdeskundigen.”