top of page

Jong Gent in Actie doet oproep aan Centra voor Leerlingenbegeleiding

Aan de Centra voor Leerlingenbegeleiding, Aan de schepen van Onderwijs van Gent, Aan de kandidaat-schepenen van Onderwijs van Gent,

Veel kinderen en jongeren worden via het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) goed ondersteund op school.

Toch zijn niet alle CLB-verhalen even positief, merkten we hier bij Jong Gent in Actie (JGiA). In het contact met het CLB worden écht wel problemen ervaren door jongeren die in moeilijke situaties zitten. Sommige jongeren worden niet gehoord en geholpen en staan er (weer) alleen voor.

Dat vraagt om een structurele oplossing. JGiA wil bijdragen aan de zoektocht naar de oplossing voor dit probleem. We hebben een eerste belangrijke stap gezet door een laagdrempelig en duidelijk stappenplan te ontwikkelen, waarin staat waar je terecht kan wanneer je niet goed geholpen wordt. Want dat is nu niet duidelijk.

Hoe kan het CLB haar werking verbeteren als het de signalen niet eens opvangt? Als het niet weet dat jongeren problemen ervaren tijdens de hulpverlening?

Hoe meer signalen worden opgevangen, hoe beter het CLB zijn werking kan bijsturen naar een beleid waarbinnen elk kind, elke jongere en elke ouder gehoord en geholpen wordt.

We willen dit stappenplan in een flyer gieten zodat we onze boodschap aan iedereen kunnen verspreiden. Zo weet elke jongere en elke ouder wat te doen bij een slechte ervaring met het CLB.

Dit stappenplan is een uitnodiging voor alle CLB-afdelingen en de toekomstige schepen van Onderwijs om dit probleem samen met ons aan te pakken. Want we zijn ervan overtuigd dat we dezelfde doelen voor ogen hebben.

We zijn benieuwd naar jullie mening.

Tot binnenkort!

Jong Gent in Actie

Belangrijke mededeling: het stappenplan is in ontwikkeling.

bottom of page