top of page

Lieve dode mensen


Op zondag 10 juni herdacht het Contactpunt Waardige Uitvaart, een zusterorganisatie van de Beweging, zijn overledenen. Op een inderdaad waardige, ingetogen, ontroerende, maar bijwijlen ook ietwat spirituele plechtigheid waren we samen met een 70-tal aanwezigen getuige van verdrietige liefde en liefdevol verdriet.

De vlinder was dit jaar het symbool voor de plechtigheid, symboliek heeft inderdaad zijn plaats op een herdenking van overleden geliefden. Al was de moeizame omgang van de westerse mens met de dood ook hier merkbaar.

Hartverwarmend was de aanwezigheid van een delegatie van de Brusselse organisatie Morts de la rue. Haar aanmoedigingen waren het Contactpunt een hart onder de riem.

Echter, net zoals dat bij de Beweging ook vaak het geval is, waren het de getuigenissen die het meest beklijfden. “Lieve dode mensen”, zo sprak iemand de overledenen toe. Tactvoller woorden hadden we zelf nooit kunnen verzinnen.

foto's: Jean-Marie Versijp

bottom of page