top of page

BMLIK Oostende zet gezondheidszorg op de kaart


Twee jaar lang werkte onze Oostendse zusterorganisatie rond het thema gezondheidszorg. Ze ging de dialoog aan met een scala aan diensten uit de zorgsector. Het vele werk resulteerde in het boekje Recht op goede gezondheidszorg. Een dialoog tussen de armste gezinnen van Oostende en diensten uit de gezondheidszorg. Dat werd vrijdag voorgesteld in het Oostendse stadhuis.

Schepen en voormalig burgemeester Jean Vandecasteele, volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt en nog een aantal lokale Oostendse politici tekenden present op de voorstelling van de nieuwst publicatie van onze Oostendse vrienden. En dat was ook de bedoeling, want de boodschap van die dag was vooral voor hen bedoeld. Dat maakten Guido, Gudrun en Annemie, maar vooral de pakkende getuigenissen van een aantal Oostendenaren in armoede duidelijk.

Wijkgezondheidscentrum

Arm maakt ziek en ziek maakt arm, dat is vandaag nog altijd het geval. Het is schrijnend dat vandaag nog steeds een grote – en groter wordende – groep mensen een doktersbezoek uit- of afstelt omwille van financiële besognes. De klassengeneeskunde is nog lang niet weg. In hun jongste publicatie sommen de collega’s van Oostende de pijnpunten op die ze samen met talrijke spelers uit de gezondheidszorg hebben opgelijst. Over die samenwerking waren overigens alleen maar positieve geluiden te horen. Maar veruit het meest positieve nieuws was toch wel dat nu ook Oostende sinds een jaar over een eerste wijkgezondheidscentrum beschikt. Het werk is verre van af, maar het is een hart onder de riem.

U kunt de publicatie aanvragen bij BMLIK Oostende via gudrun.rosseel@bmliko.be.

bottom of page