top of page

NIEUWE REEKS - De 5 werken van de Beweging (1)


In februari zijn we met z’n allen – vrijwilligers, personeel, raad van bestuur – gaan samenzitten om ons te beraden over wat nu precies de taken zijn van de BMLIK. Daar zijn vijf te vervullen rollen uitgekomen: de samenbrenger, de helper, de rebel, de uitvinder en de hervormer. In een eerste aflevering van een vijfdelige reeks hebben we het over onze rol als samenbrenger.

De BMLIK als samenbrenger brengt organisaties samen in de hoop zo onze doelen sneller te behalen, want samen staan we sterker. Maar hoe willen we die rol vervullen? En vervullen we ze momenteel eigenlijk wel (voldoende)?

Een voorbeeld is de Dag van Verzet tegen Armoede ofte 17 oktober. Dat is, wat Gent betreft, een samenwerking tussen onder meer De Zuidpoort, Samenlevingsopbouw, BMLIK Oostende, BMLIK Gent en Sivi. Het is een dag waarop we onze problemen kunnen samenleggen en een duidelijk signaal geven aan de diverse overheden. (Dat signaleren komt nog terug in de aflevering over onze rol als rebel). Het is belangrijk om met anderen samen te werken en om te weten wat zij denken.

Niet zwak, maar hard

Ook onze uitstappen brengen mensen samen van verschillende leeftijden en achtergronden. Hoe meer we van elkaar weten hoe we denken, wat onze problemen zijn, des te meer informatie we kunnen verzamelen om door te geven aan de overheden, zodat zij zouden weten met wat ze rekening zouden moeten houden bij het nemen van belangrijke beslissingen die ons allemaal aangaan. Zo bouwen we een netwerk tegen armoede, maar bouwen we ook een dam tegen de vereenzaming van de zwakkere bevolkingsgroepen.

Hoewel het woord ‘zwak’ hier eigenlijk niet thuishoort. Mensen in armoede moeten heel wat kunnen verdragen en doorstaan, maken situaties mee die voor rijkere mensen dikwijls een ver-van-mijn-bed-show zijn. Dus zwak zijn we zeker niet, hard misschien door wat we meemaken en ondervinden.

Rijk en arm

Uitwisseling, zowel intern als extern, is heel belangrijk. Samenbrengen en samen spreken, afspreken, boodschappen doorgeven aan elkaar om systemen te kunnen aanpassen zodat deze ook voor armere mensen makkelijker toegankelijk kunnen zijn. Denk aan het samenbrengen van ziekenfondsen, dokters, OCMW’s, deurwaarders rond ziekenhuisfacturen, verzekeringen, schulden, informatie over de voordelen van verzekeringen…

Maar ook rijken en armen leven te ver van elkaar. Hoe kunnen we ze dichter bij elkaar brengen? De rijken verstaan dikwijls de problemen van de armen niet, tenzij ze ze ooit zelf hebben meegemaakt.

Op de denkdag werd via het puntensysteem duidelijk dat de rol van samenbrenger door de meesten gezien werd als een rol die door de Beweging goed vervuld wordt.

bottom of page