top of page

Werkgroep Onderwijs over ouderparticipatie: betrokkenheid uit zich heel divers


Het politieke discours wordt steeds harder, dat merken we dagelijks. U herinnert zich vast de uitspraken van Minister Crevits nog over ouderparticipatie– wellicht met de hete adem van de extreemrechtse coalitiepartner in de nek – waarmee ze, de lijn van deze regering trouw, de stigmatiserende toer op ging.

Samen met LOGO GEZOND+ heeft de Werkgroep Onderwijs eens goed nagedacht over wat ouderbetrokkenheid betekent. Die wordt gezien als een krachtige sleutel tot een succesvolle schoolloopbaan. Van scholen wordt verwacht dat zij hier maximaal op inzetten.

Enkele maanden geleden verschenen hieromtrent diverse berichten in de media. Minister Crevits vond dat “scholen gerust mogen zeggen dat ze een actieve participatie verwachten, zoals aanwezig zijn op oudercontacten, de communicatie van de school opvolgen, maar ook deelnemen aan de ouderraad of helpen bij een ouderavond”. Maar wordt ouderbetrokkenheid hier niet zeer nauw gedefinieerd?

Eng digitaal

Binnen de werkgroep heerst een consensus over het belang van de betrokkenheid van ouders in de onderwijsloopbaan van hun kind. Ouders zien het slagen ervan als een gedeelde verantwoordelijkheid van school en gezin. Ze vinden het belangrijk dat hun kind de mogelijkheid krijgt zijn of haar talenten maximaal te exploreren.

Maar anders dan bij de minister wordt ouderbetrokkenheid door de werkgroep veel breder gedefinieerd dan het fysiek aanwezig zijn op ouderavonden en -raden. Waar komt het idee vandaan als zouden kansarme ouders minder betrokken zijn bij het schoolgebeuren? Voor ouders start het bij het eerste contact op school. Het begint bij het creëren van een vertrouwensband, zodat zij het gevoel hebben dat ze op school terecht kunnen en dat ze samen zorg dragen voor de toekomst van hun kind. Ze willen behandeld worden als een volwaardige partner in het leerproces. Dat kan in eerste instantie door voldoende informatie te krijgen over het reilen en zeilen van de school. Vandaag gebeurt dat te eenzijdig via digitale weg. Maar een grote groep ouders hééft geen computer of toegang tot het internet, of mist de vaardigheden om ermee aan de slag te gaan. En ook duidelijke, begrijpbare taal zou kunnen helpen.

Drempels

Het is een oud zeer, maar er moet nagedacht worden over de verborgen drempels die zijn ingebouwd. Een laagdrempelige school zet in op communicatie aan de schoolpoort, organiseert open zitdagen en verhoogt de toegankelijkheid van de leerkracht. Formele contacten werken minder goed, het contact op een onbewaakt moment is veel minder geladen.

Ouders tonen betrokkenheid bij de toekomst van hun kinderen, maar mogelijks op een andere manier dan de school verwacht. Een ouder die zijn kind elke ochtend op tijd naar school brengt, zorgt voor een gevulde brooddoos, zorgt dat het kind op tijd in bed ligt, … geeft die dan geen blijk van betrokkenheid?

Vaak wordt van ouders verwacht dat zij ondersteuning geven bij het huiswerk. Onze oudergroep geeft aan dat dit voor hen lastig is. De inhoud en/of methodiek die gebruik wordt is hen vaak onbekend. Daarnaast houden ze ook een pleidooi om een kind kind te laten zijn. Moet het thuis ook nog bezig zijn met schoolse taken?

Ouders moeten niet overtuigd worden van het belang van hun betrokkenheid in de schoolloopbaan van hun kind, ze moeten de keuze krijgen om te bepalen op welke manier zij hun bijdrage leveren.

bottom of page