top of page

In gesprek met Schepen Rudy Coddens

Op 31 augustus 2020 gingen we in gesprek met Schepen Rudy Coddens rond het armoedebeleid 2020-2025.

Als verenigingen waar armen het woord nemen in Gent vinden we het uitermate belangrijk dat belangengroepen de kans krijgen om het voorontwerp van de beleidsnota onder de loep te nemen en suggesties, bedenkingen,.. mee te geven. Dit is hét recept voor een gedragen beleid en in het verlengde daarvan succesvolle maatregelen.

We waren zeer nieuwsgierig naar het armoedebeleidsplan om te zien welke bedenkingen, die eerder werden geformuleerd door onze groep, meegenomen werden.

Ter voorbereiding kwamen wij driemaal in kleine groepen -coronaproof- samen rond verscheidene thema’s. We behandelde de thema’s: inkomen, wonen, onderwijs en cultuur. Daarnaast werden nog enkele deelnemers telefonisch bevraagd. In totaal ging dit over een groep van 32 mensen met een armoede ervaring.

Bij wijze van experiment hebben we deze nota besproken in gemengde groep, gezinnen van de BMLIK en jongeren van JGiA. Dit leverde zeer rijke besprekingen op.

.

bottom of page