top of page

17/10: maak kennis met de nieuwe schepenen van Mobiliteit


Zonder mij, beste collega’s, kunnen jullie weinig bereiken. Zonder mobiliteit krijg je niks in beweging. Je geraakt moeilijk bij hulpverlening, werk, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Je kan geen goed netwerk opbouwen. Mensen in armoede zijn doorheen hun leven en in hun keuzes steeds beperkt door een tekort aan mobiliteit. Dat is een stad als Ons Gent onwaardig! Gent is een sociale stad! En Gent wil een meer gezonde, sociale én veilige stad WORDEN! En dit vraagt om een betere mobiliteit voor IEDEREEN!

We investeren in aangenaam openbaar vervoer voor IEDEREEN. Goedkoper! In verhouding tot het inkomen met een betaalbaar maximumbedrag. het aanbod wordt uitgebreid, ook ‘s avonds en ‘s nachts. Aansluitingen moeten beter. De Lijn moet inzetten op betere werkomstandigheden EN ZO op een meer vriendelijke en neutrale dienstverlening, én meer efficiëntie in de toekenning van voordelen voor mensen in armoede.

De fiets laten we niet in de kou staan, anders roest hij of wordt hij gestolen. Ons fietsnetwerk moet voor iedereen beschikbaar worden, ook mensen in armoede. Er komt een subsidie voor aankoop van een fiets én fietsslot of een abonnement voor fietsverhuur. Er komen meer veilige fietsverhuur- en parkeerlocaties, en betaalbare, inkomens gerelateerde fietsherstelpunten. En sociale fietsprojecten krijgen meer ondersteuning.

We vergeten de wagen en het rijbewijs niet. Vaak is dit nog een noodzakelijke luxe, waar mensen in armoede moeilijk toegang toe hebben. Dit betekent NIET méér wagens! We stimuleren de uitbreiding én het gebruik van de autodeel-vloot in onze stad. We verlagen de huidige drempels en maken deze beschikbaar voor mensen in armoede. Ook om te leren rijden, zodat iedereen de kans krijgt op een rijbewijs.

bottom of page