top of page

250 kaarsen voor 250 dakloze kinderen


Eind maart sloot de tijdelijke winteropvang voor daklozen aan het Baudelopark in Gent zijn deuren. Als gevolg daarvan kwamen honderden mensen, waaronder 250 kinderen, terug op straat terecht.

Er is onvoldoende crisisopvang, de straat is geen gezonde thuisomgeving voor gezinnen met kinderen. Zaterdag 31 maart kwam Jong Gent in Actie, samen met vele andere partnerorganisaties en medestanders, samen in het Baudelopark. We brandden 250 kaarsen om onze steun te betuigen aan alle kinderen die thuisloos zijn in Gent, en bij uitbreiding aan alle thuislozen.

Maar de actie was vooral bedoeld om de problematiek onder de aandacht te houden. Een degelijke huisvesting is een basisrecht. Toch slaagt het beleid er niet in om dat recht voor iedereen af te dwingen. In Gent alleen al staan bijna 2.000 sociale woningen leeg, en ook op de private markt staan veel te veel panden leeg. De Beweging, Jong Gent in Actie en alle andere betrokken organisaties zullen blijven strijden voor een constructieve en menswaardige oplossing. Wij hopen op jullie steun.

Hoe meer mensen hun stem laten horen, hoe sterker onze boodschap!

foto's: Marlies van Gelder

bottom of page