top of page

Guy Cammaert


De komst van Guy Cammaert naar de Beweging stond in de sterren geschreven. Lees mee, en je zal begrijpen waarom.

'k Zou zuu gère willen leven / In ne wereld zonder geld / Da de nie van schrik moet beven / Veur nen oorlog en geweld. De beroemde verzen van Walter De Buck komen uit zijn lievelingslied, zegt Guy. Zo’n wereld kennen we niet, maar Guy wil er alles aan doen om er aan één te bouwen die een beetje in de buurt komt. “Hoe meer een groep achtergesteld is, des te sneller een andere achtergestelde groep een vijand wordt. Het is mijn droom om die groepen te doen samenwerken.” En soms lukt dat. “Kijk naar Ronse. Daar werden de verpauperde buurten door de migrantengemeenschap weer leefbaar gemaakt”.

Go-between

Het verhaal van Guy’s engagement begint echter niet in Ronse, waar hij lang woonde, maar in een kleine commune in Nevele, jawel. Later vervulde hij zijn dienstplicht in de vorm van een burgerdienst bij Vuile Mong. Guy’s geweten was bezwaard, zoals dat toen heette. Tot aan zijn pensioen een goed jaar geleden, werkte hij voor het tewerkstellingsproject Grijkoort, waar hij ook heel actief vakbondswerk deed.

Guy: "Ik wil blijven dromen"

Guy: “Ik heb daar de vakbond binnen gebracht. En eigenlijk heb ik altijd als go-between gefungeerd. Tussen de artikel 60-ers en de OCMW’s, tussen de directie en de werknemers. Daardoor ben ik ook in mijn werk voor de Beweging vaak geneigd die rol op te nemen, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Al steek ik niet weg dat ik het soms lastig vind om, behalve een luisterend oor te zijn, niet ook af en toe echt hulp te kunnen verlenen.”

Dromen

Na zijn pensioen kwam Guy een beetje in een leegte terecht. En dus reed hij wekelijks naar het vluchtelingenkamp in Calais om hout te gaan zagen of kleren te brengen. De benzinekost begon echter nogal zwaar te wegen en dus keek hij uit naar een ander engagement. Zo werd Guy buddy op de Gentse Vluchtelingenboot.

Guy: “Via via ben ik twee jaar terug een kijkje gaan nemen op de 17 oktober-herdenking. Ik leerde er Els kennen en werd meteen ingelijfd bij het Contactpunt Waardige Uitvaart (lacht). En zo ben ik ook bij de Beweging terecht gekomen. Ik ben actief als huisbezoeker, maar spring ook bij waar men handen te kort heeft.”

En zo levert Guy zijn bijdrage om van deze wereld een betere plek te maken.

Guy: “Een wereld zonder geld zal niet lukken, maar van een Gent zonder armoede wil ik blijven dromen”.

bottom of page