top of page

Jong Gent in Actie zoekt een trajectbegeleider (m/v/x)


Jong Gent in Actie (JGiA) brengt jongeren tussen 14 en 26 jaar samen. In onze actie laten we de stem van jongeren horen in de strijd tegen armoede als structurele achterstelling. We komen wekelijks samen voor inhoudelijke en ontspannende activiteiten. Daarnaast ondersteunt JGiA jongeren waar nodig: via groepswerking of individuele begeleiding, en door bruggen te slaan naar de maatschappelijke dienstverlening.

Jong Gent in Actie situeert zich binnen de vereniging waar armen het woord nemen en werkt samen met gelijkaardige jongerenwerkingen in andere steden.

Kernopdrachten van de functie

Als trajectbegeleider bied je individuele ondersteuning in een brede waaier van levensdomeinen waar de rechten van jongeren in armoede problematisch zijn. Je neemt verantwoordelijkheid in de themawerking rond gezondheid en wonen. Als jongerenwerker die ook meewerkt in de dagelijkse werking heb je vele contacten met de jongeren wat je een goed zicht geeft op hun situatie.

Vanuit de werking start je meer intensieve begeleidingstrajecten op en draag je een thematisch project. Samen met de jongeren tot oplossingen komen staat voorop.

Je bent lid van het team van JGiA en je krijgt ondersteunende coaching binnen het Gentse team van trajectbegeleiders in het jeugdwelzijnswerk.

Taken

Je schakelt je in als jongerenwerker in de werking in functie van de trajectbegeleiding van jongeren en de werking rond de structurele thema's gezondheid en wonen.

Je sluit aan bij de coaching van het team trajectbegeleiders in het Gentse jeugdwelzijnswerk.

Je ontwikkelt trajectbegeleidingen die je verder opvolgt. Je neemt directe interventies op met jongeren in opvolging van hun hulpvragen.

Je werkt samen met de andere jongerenwerker en de jongeren van JGiA aan de structurele thema's gezondheid wonen.

Je bouwt een netwerk op van contacten in functie van de goede dienstverlening aan jongeren.

Je zorgt voor een goede informatiedoorstroming tussen verschillende partners.

Profielvereisten

Vaardigheden

Je hebt enige ervaring in het werken met mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, al dan niet in het jeugdwerk.

Je werkt doelmatig in functie van de emancipatie en het empowerment van jongeren in armoede.

Je kunt activiteiten organiseren en groepsgesprekken leiden.

Je kunt vertrouwen opbouwen bij de jongeren en hen ondersteunen bij de opbouw van een positief zelfbeeld. Je luistert actief, stelt gerichte vragen en weet een situatie te analyseren.

Je werkt participatief: je geeft jongeren verantwoordelijkheid in functie van hun traject.

Je kunt jongeren doorverwijzen naar passende hulp- of dienstverlening en volgt dit verder op.

Je communiceert helder en begrijpelijk, zowel mondeling als schriftelijk.

Kennis en inzicht

Je hebt inzicht in de leefwereld van jongeren die opgroeien in armoede en in de achterstellingsmechanismen waarmee zij te maken krijgen.

Je hebt oog voor jongeren in hun context, zoals hun relatie met ouders en familie of vrienden, hun situatie op school, in de huisvesting en andere levensgebieden.

Je hebt inzicht in de politiek-maatschappelijke beleidsvorming in relevante levensdomeinen.

Je hebt inzicht in groepsdynamische processen met betrekking tot participatie en conflicthantering. Je bent bekend met de integrale jeugdhulpverlening en andere delen van de sociale kaart.

Houding

Je gaat respectvol en positief om met de jongeren.

Je vertrekt vanuit de behoeften, vragen en belangen van de jongeren.

Je bent je bewust van je eigen referentiekader: waarden, normen en ervaringen.

Je bent discreet en je houdt je aan het beroepsgeheim.

Je bent pluralistisch en democratisch ingesteld. Diversiteit zie je als een meerwaarde.

Je bent stressbestendig en beschikt over een goede dosis doorzettingsvermogen.

Je bent besluitvaardig: je kunt verantwoorde beslissingen nemen, ook in onverwachte situaties.

Andere

Je bent bereid om je bij te scholen in functie van de kwaliteit van het werk, om elke donderdagavond te werken en occasioneel weekendwerk is geen bezwaar. Ook kun je een bewijs van goed gedrag en zeden (model 2) voorleggen.

Wij bieden

Wij bieden een arbeidscontract (26,6u/38u) van bepaalde duur: van 1 mei 2018 tot 31 december 2018. Verloning volgens de barema’s van het sociaal-cultureel werk (paritair comité 329.01). Plaats van tewerkstelling is het Huis van de Mensenrechten, Nieuwebossttraat 3 in Gent. Je komt terecht in een jong en gedreven team.

Interesse?

Stuur zo snel mogelijk jouw motivatie en CV naar robert.crivit@telenet.be. Voor meer informatie kan je bij Robert Crivit terecht op 0473 13 11 73. Solliciteren kan tot 12 maart 2018.

Meer informatie over Jong Gent in Actie vind je hier en op facebook.

bottom of page