Een nieuwe medewerker voor Jong Gent in Actie

Wie Jong Gent in Actie (JGiA) een beetje volgt, weet dat de stem van de jonge wolven steeds luider klinkt. Dat is ook nodig, want hun recht op – pakweg – waardig wonen werd nog steeds niet afgedwongen. Die luide stem is in niet geringe mate de verdienste van Marjolijn. Haar geploeter en gewurm wordt nu beloond in de vorm van versterking. En die heet Thiska Van Durme.

</