top of page

Een toast op een voorspoedig nieuw jaar dat voor ons een sociaal en geëngageerd jaar is!

" Ik denk dat het moment aangebroken is een toast uit te brengen op een voorspoedig nieuw jaar dat voor ons - noodzakelijk - een sociaal en geëngageerd jaar is! We hebben er veel goesting in. "

Voorzitter Herman Peeters

Onze uitdagingen voor 2020

Als vereniging hebben we zes werven aangeduid waar we komende jaren intensief op willen werken:

1. We willen meer impact realiseren op de armoedeproblematiek. Dit is en blijft onze hoofddoelstelling. We willen eind 2020 kunnen zeggen dat we op een aantal domeinen een verschil hebben kunnen maken om de stem van mensen die in armoede leven, te laten doorwegen op de beslissingen die op sociaal vlak genomen zijn.

2. We willen in onze basiswerking een grotere en meer diverse groep van mensen met een laag inkomen betrekken. Dat wil ook zeggen dat we een nieuwe groep van jonge volwassenen willen vormen die nadenkt en spreekt over de zaken die hen remmen om menswaardig te kunnen leven.

3. We willen van de Beweging een ondersteunende en motiverende organisatie voor vrijwilligers maken. We merken dat we in staat zijn om mensen warm te maken om zich bij ons te engageren. We bereiken hier zowel mensen die in armoede leven, als mensen die niet in armoede leven. Al deze vrijwilligers zijn onze kostbare brandstof, en daar moeten we zorgzaam mee omgaan.

4. Het is ook nodig om voor een sterkere financiële onderbouw te zorgen. En we zijn alvast blij te vernemen dat de stad gelooft in onze werking en in tijden van besparingen verder wil investeren in de Gentse armoedeverenigingen. Maar ook daarnaast gaan we op zoek naar nieuwe financiële partners om ons bijkomend te ondersteunen.

5. We spreken om partners aan om van ons gebouw – dat we kennen als Het huis van de mensenrechten - een echte versterkende ontmoetingsplaats te maken. We willen er vooral voor zorgen dat jongeren er zich goed kunnen thuis voelen en er elkaar kunnen ontmoeten. De mogelijkheid om in goede omstandigheden te kunnen koken en samen te eten is een klein gegeven dat een enorm verschil kan maken voor de werking.

6.We leggende fundamenten voor een hechtere samenwerking met de Zuidpoort en met Sivi. We geloven dat een intensieve samenwerking tussen de verenigingen waar armen het woord nemen noodzakelijk is om als vereniging beter te kunnen werken, om meer impact te kunnen hebben en om beter voor het personeel te kunnen zorgen.

bottom of page