top of page

Studiedag 22 november Dialoog versterken in tijden van wantrouwen


Vrijdag 22 november 2019 – van 9:00 tot 13:00

Auditorium De Schelde, Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, Gent

Het klimaat verandert. Niet alleen letterlijk. Fenomenen als de groeiende ongelijkheid, besparingen in de zorg of de angst voor diversiteit zorgen ook voor een verandering van het maatschappelijk klimaat. Het vertrouwen van mensen in armoede in de samenleving lijkt soms zoek.

Die veranderingen stellen de armoedebeweging voor nieuwe uitdagingen. Hoe werkt de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vandaag? Hoe kijkt zij naar de toekomst? Welke sterktes neemt ze mee? Welke valkuilen moet ze vermijden?

Denk mee over de uitdagingen om armoede en uitsluiting verder te bestrijden. Een studiemoment voor mensen die zich vrijwillig of professioneel engageren in de armoedebeweging, voor sociaal werkers, docenten en voor beleidsmakers uit administratie en politiek.

 

Programma

9:00 – Onthaal met koffie en thee

9:30 – Welkom door Herman Peeters, voorzitter BMLIK

9:45 – Gaat de deur op een kier? Getuigenissen van vrijwilligers uit de Beweging over contact maken, huisbezoeken en het belang van ontmoeting. Over verdoken armoede, schaamte en diversiteit. Over de effecten van ons engagement, op onszelf en op het beleid en over ‘vermaatschappelijking’ van zorg.

10:15 – Dovemansgesprek of dialoog? Heidi Degerickx (UGent) interviewt twee groepswerkers waaronder Elle Mieke Winten (BMLIK) over de aanpak van de armenvereniging: de dialoogmethode, vorming, en mogelijkheden en knelpunten voor structurele verandering.

10:45 – Pauze

11:05 – Rappend intermezzo door Jurgen Kappner (Jong Gent in Actie)

11:15 – Realiseren van mensenrechten: participatie als middel of doel?

Thiska Van Durme (trajectbegeleider Jong Gent in Actie) over de actie Geen kind op straat en het vervolg.

Prof. dr. Koen Hermans (LUCAS/KULeuven) reflecteert over de relatie tussen dialoog en belangenbehartiging vanuit het grondrechtenkader.

12:05 – Uitleiding: prof. dr. Wim Van Lancker (KUL) formuleert enkele conclusies bij de studiedag.

12:25 – Bedanking

12:30 – Netwerkmoment met broodjes.

Tussendoor schrijven we samen een brief aan Dikke Freddy.

 

Praktisch

De studiedag vindt plaats in het Auditorium De Schelde, PAC Woodrow Wilsonplein 2, Gent.

Inschrijven doe je hier.

De deelnameprijs bedraagt 20 euro over te schrijven op BE29 0682 0222 9364 van BMLIK vzw. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van de deelnamebedrag. Leden van een armoedevereniging nemen gratis deel.

bottom of page