top of page

17/10: maak kennis met de nieuwe schepen van Onderwijs


"Het schooljaar is alweer een dikke maand bezig. Maar dat is blijkbaar toch niet voor iedereen een cadeau. Al die kosten die daarbij komen kijken? Ik hoor steeds meer signalen dat het gratis onderwijs één grote fabel is. Dat kan toch niet dat ouders zich een boterham uit de mond moeten sparen om de schoolboeken van de kinderen te kunnen betalen.

Ik als schepen van onderwijs ga ervoor zorgen dat er net als in het lager onderwijs ook een maximumfactuur komt in het secundair onderwijs. Daarmee is natuurlijk niet alles opgelost, want niet alle kosten worden hierin meegenomen. Ook de verdoken kosten moeten aangepakt worden zoals stoeltjesgeld. Scholen zullen vanaf 2019 intensief begeleid worden om te werken aan een oudervriendelijk kostenbeleid. Zodat betaalbaar onderwijs voor elke ouder een feit wordt! Ik ben voorstander dat ouders hier een rol in spelen, wie weet beter wat er haalbaar is voor een ouder in armoede dan zijzelf. 

Natuurlijk zijn er scholen die beroep kunnen doen op een fonds, maar weten ouders dat altijd? Ik wil ervoor zorgen dat er in elke school een vertrouwenspersoon is die een oogje in het zeil houdt. Waar zaken zoals onbetaalde schoolfacturen bespreekbaar worden gemaakt."

foto: Elias Peeters

bottom of page