top of page

Politici, doe ons weer in jullie geloven!


17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede. Een dag die bij de Beweging jaar na jaar in het rood staat gemarkeerd. Een dag waarop we in heel bijzondere aandacht vragen voor de slachtoffers van armoede en uitsluiting.

We zouden het eigenlijk anders moeten doen. 17 oktober zou de dag moeten zijn waarop we voor één keer niet met armoede bezig zijn. Want de cijfers zijn van die aard dat we ons simpelweg niet kunnen permitteren er niét dagelijks mee bezig te zijn. Net geen kwart van de Gentenaars leeft in armoede, een hallucinant cijfer. Jammer genoeg gaat het om een groep die bij de bepaling van de beleidsprioriteiten al te vaak – excusez le mot – links blijft liggen. En recente berichten maken duidelijk dat er geen verbetering in zicht is, wel integendeel.

Op 14 oktober trekken we opnieuw naar de stembus. Iedereen heeft het recht om mee te beslissen over welke richting het beleid in onze stad uit zal gaan. Een recht echter dat doorheen de jaren veel mensen blijkbaar meer als een plicht zijn gaan beschouwen. Ook de mensen van de Beweging. Zij zijn het geloof in de politiek kwijt. Neem het ze eens kwalijk.

‘Hoe kan ik nog weten wat ze na de verkiezingen werkelijk gaan doen voor ons.’

‘Wanneer gaat er eindelijk eens aan de mensen in armoede gedacht worden. Wij roepen niet luid genoeg zeker?’

‘Die politici komen niet meer luisteren naar ons, hoe kunnen ze dan weten wat het is om in armoede te leven en wat eraan gedaan moet worden?’

Wij willen de stem van mensen in armoede in het politieke debat versterken. Door samen de dialoog aan te gaan. Maar we hebben iedereen nodig om ons hierin te ondersteunen. Op 17 oktober vertellen onze mensen aan iedereen die er oor naar heeft wat zij zouden doen als ze de komende jaren aan het roer van onze stad zouden staan. U gaat er kennis mogen maken met een schepencollege van ervaringsdeskundigen, mensen die in armoede leven of geleefd hebben. Zij hebben het aan den lijve ondervonden en kennen de impact ervan op hun leven.

Wat zouden zij veranderen in ons onderwijs om te zorgen dat die gelijke onderwijskansen gevrijwaard kunnen worden? Wat willen zij veranderd zien op de woningmarkt in Gent, voor hen is er toch ook een recht op wonen? Hoe zouden zij van de stem van mensen in armoede een prioriteit maken? Hoe maak je de arbeidsmarkt toegankelijk voor iedereen? En veel meer. We geven daarna graag dit voorbereidend werk mee aan de nieuwe burgemeester van onze stad. We maken het hem/haar gemakkelijk en staan altijd open voor een gesprek.

We willen dat er structureel, voor een grote groep, iets verandert in onze stad. En natuurlijk hangen lokale overheden ook af van de bovenlokale niveaus. Toch mogen we de bevoegdheden van een stad niet onderschatten. En daarom is het belangrijk dat we allemaal naar de stembus trekken en een sociale stem uitbrengen. Iedereen in onze stad heeft het recht op een menswaardig leven.

Wij hebben een afspraak op 17 oktober! Tot dan. Begin het Vierdewereldlied al maar te oefenen.

bottom of page