top of page

Belgische én Europese armoedeorganisaties voeren actie voor inkomens boven de armoedegrens


Op 26 juni voeren de partners van BMIN, onder leiding van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), actie in Oostende, onder het motto “De laagste inkomens omhoog – voor een leven in waardigheid” Middenveldorganisaties, vakbonden, wetenschappers en mensen in armoede vragen samen aan de volgende federale regering om daadwerkelijk mensen uit armoede te halen door aan iedereen toereikende en toegankelijke inkomens te garanderen.

Net als in 2011 heeft de huidige federale regering in 2014 het optrekken van de sociale uitkeringen tot boven de Europese armoededrempel in haar regeerakkoord opgenomen. Vandaag stellen we vast dat die belofte (alweer) niet ingelost werd. Er was een beperkte verhoging van sommige uitkeringen, maar de armoedegrens blijft veraf. Tegelijk heeft deze regering de toegang tot sociale bescherming voor veel mensen strenger gemaakt of zelfs helemaal afgesloten.

Het mag dan ook niet verwonderen dat de armoedecijfers alarmerend hoog blijven. 1 Belg op 6 moet nog altijd rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens. Sinds 2008 was er geen significante daling van het aantal mensen met een armoederisico. Het is hoog tijd dat de jarenlang herhaalde beloftes eindelijk in daden worden omgezet. Het is hoog tijd voor een ambitieus én concreet actieplan.

De partners van BMIN stelden met het oog op de federale verkiezingen van 2019 een gemeenschappelijk memorandum op waarin ze concrete eisen formuleren voor zo’n federaal plan. Op Europees niveau sluiten ze zich aan bij de EMIN-campagne die een Europese verplichting voor alle lidstaten eist om waardige minima in de sociale bescherming te garanderen.

Op de actie in Oostende lichten mensen in armoede uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel de concrete eisen van BMIN toe namens BAPN. Daarnaast nemen ook de partnerorganisaties uit het middenveld het woord. Ook de campagnebus van EMIN, die daarmee zijn rondreis in de 32 Europese landen afrondt, is aanwezig.

26 juni, 14u, Sint-Petrus en Paulusplein - Oostende

bottom of page