23/10/2018

door

De besten gaan altijd het eerst”. Je hoort het vaak, ook al is het volslagen onzin. En toch zijn we soms geneigd het te geloven. Zoals nu. Als een pa...

21/06/2018

door

Twee jaar lang werkte onze Oostendse zusterorganisatie rond het thema gezondheidszorg. Ze ging de dialoog aan met een scala  aan diensten uit de zorgs...

21/06/2018

door

Op zondag 10 juni herdacht het Contactpunt Waardige Uitvaart, een zusterorganisatie van de Beweging, zijn overledenen. Op een inderdaad waardige, inge...

21/06/2018

door

Liesbeth Homans neemt ontslag. Het had vorige week een krantenkop moeten zijn. Twee jaar geleden liet de Vlaamse minister van Armoedebestrijding, Inte...

28/05/2018

door

Werklozen, eenoudergezinnen en personen met de laagste opleiding zijn het meest kwetsbaar voor armoede. Dat blijkt uit cijfers die het Belgisch statis...

28/05/2018

door

Minister Johan Van Overtveldt is een man van cijfertjes. Dat moet ook wel, de man is minister van Financiën. Alleen willen wij niet leven in een werel...

15/05/2018

door

“Toen ik eten gaf aan de armen noemden ze mij een heilige. Toen ik vroeg waarom de armen niets te eten hadden, noemden ze mij een communist”. De uitsp...

18/04/2018

door

De federale regering besliste een paar weken terug dat vanaf 1 juli dit jaar een alleenstaande met een leefloon haar of zijn uitkering zal zien stijge...

21/03/2018

door

Het zal u niet verrassen wanneer we zeggen dat de Beweging handen (aarzel niet!) en soms dus ook tijd te kort komt om eens over het muurtje te kijken....

13/10/2017

door

 “Ik ben die hele cijferdiscussie zat. Elk jaar verschijnen er dikke armoederapporten en -jaarboeken van allerlei onderzoekers, organisaties en beleid...

Please reload

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Vimeo - Black Circle

© 2017 door Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw. Proudly created with Wix.com

De gebruikte foto's zijn licentievrij of eigendom van de Beweging, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.